Bộ máy lãnh đạo hội

Ban Chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028


Hiện nay, Ban Chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 35 đồng chí:


1. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Nguyên Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam

2. Đỗ Quang Dũng, Nguyên Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam

3. Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam

4. Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam

5. Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sách TP. Hồ Chí Minh, Nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ

6. Trần Chí Đạt, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

7. Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam

8. Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh

9. Phan Thị Thu Hà, Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ

10. Phạm Trần Long, Giám đốc -Tổng biên tập Nhà xuất bản Thế giới

11. Phạm Thị Hóa, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (FAHASA)

12. Nguyễn Hữu Hoạt, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Văn hóa Phương Nam

13. Vũ Thùy Dương, Trưởng Khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

14. Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam

15. Nguyễn Hữu Cứ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn hoá Hương Trang

16. Trần Mạnh Đạt, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Tư pháp

17. Lâm Quang Hiếu, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến

18. Thái Thu Hoài, Phó Trưởng Khoa Xuất bản, Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

19. Đinh Quang Hoàng, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sách điện tử WAKA

20. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sách Thái Hà,                       

21. Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

22. Trần Cao Kiều, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân

23. Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng

24. Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương

25. Phan Anh Linh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển giải pháp giáo dục ViVi Education.

26. Kiều Thuý Nga, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

27. Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Văn hóa sách Sài Gòn (Saigonbook)                           

28. Lê Hoàng Thạch, Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ We We

29. Phạm Vĩnh Thái, Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

30. Nguyễn Thành, Giám đốc Nhà xuất bản Tổng hợp Đà Nẵng

31. Nguyễn Thị Thoa, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Việt

32. Phạm Văn Trường, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân

33. Phạm Quốc Tuấn, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

34. Vũ Văn Việt, Tổng Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Hà Nội

35. Ngô Đức Vinh, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Xây dựng


Ban Thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028


Hiện nay, Ban Thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 13 đồng chí:


1. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Nguyên Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam

2. Đỗ Quang Dũng, Nguyên Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam

3. Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam

4. Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam

5. Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sách TP. Hồ Chí Minh, Nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ

6. Trần Chí Đạt, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

7. Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam

8. Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh

9. Phan Thị Thu Hà, Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ

10. Phạm Trần Long, Giám đốc -Tổng biên tập Nhà xuất bản Thế giới

11. Phạm Thị Hóa, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (FAHASA)

12. Nguyễn Hữu Hoạt, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Văn hóa Phương Nam

13. Vũ Thùy Dương, Trưởng Khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền 


Bộ máy lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam

 

Bộ máy lãnh đạo Hội hiện nay gồm 04 đồng chí:


1. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Nguyên Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam

2. Đỗ Quang Dũng, Nguyên Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam

3. Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam

4. Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam