SÁCH HAY TRONG THÁNG

Cuốn sách giúp độc giả tiếp cận dễ dàng kiến thức về tâm lý con người
Cuốn sách 'Tâm lý học - Think Psychology' của tác giả Abigail Baird giúp độc giả tiếp cận và có thêm kiến thức về vấn đề tâm lý của con người.
Tư duy ngược giúp bạn thoát khỏi vùng an toàn và tạo nên khác biệt
“Nghĩ ngược lại và làm khác đi”, “Tư duy ngược dịch chuyển thế giới”… là những cuốn sách viết về tư duy ngược, giúp bạn thay đổi, tìm thấy sự khác biệt trong nhận thức của mình.