HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

Thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á
Sau gần 2 năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của ABPA, Hội Xuất bản Việt Nam đã đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp ngoại giao nhân dân, đóng góp tích cực vào việc nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Hợp tác xuất bản, phát hành sách đối ngoại tới bạn đọc quốc tế
Sự hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ góp phần quảng bá văn hóa đặc sắc của Việt Nam ra thế giới.
Quá trình hội nhập quốc tế của Xuất bản Việt Nam những năm gần đây
Trong những năm qua, hoạt động xuất bản của chúng ta đã có những bước phát triển và hội nhập quốc tế đúng với định hướng của Đảng và cơ chế quản lý của Nhà nước.