MỜI ĐỀ CỬ SÁCH THAM DỰ GIẢI THƯỞNG SÁCH QUỐC GIA

Bạn đọc thân mến!

Giải thưởng Sách Quốc gia là giải thưởng cấp quốc gia, được tổ chức và trao giải hàng năm do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo quản lý, Hội Xuất bản Việt Nam, Cục Xuất bản, In và Phát hành là cơ quan trực tiếp thực hiện. Để kịp thời phát hiện và tôn vinh những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mĩ; có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng hoặc đóng góp sâu rộng về chuyên môn, Hội Xuất bản Việt Nam trân trọng đề nghị bạn đọc cả nước  tham gia đề cử sách tham gia Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII.

I. YÊU CẦU ĐỐI VỚI SÁCH ĐƯỢC ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG SÁCH QUỐC GIA LẦN THỨ VII NĂM 2024

1. Sách viết bằng tiếng Việt, sách dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và sách chuyển ngữ Hán - Nôm hoặc từ tiếng dân tộc ít người sang tiếng Việt. Sách được lựa chọn xét giải phải bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật về xuất bản, sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Sách được xuất bản bằng tiếng Việt và đã được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận nộp lưu chiểu trong khoảng thời gian từ ngày 01/11/2022 đến ngày 31/10/2023 (thông tin ghi tại trang xi nhê sách).

3. Đối với bộ sách nhiều tập có nội dung liên tục và kết nối với nhau chỉ được tham dự xét giải khi đã xuất bản trọn bộ, trong đó, tập cuối của bộ sách nộp lưu chiểu đến ngày 31/10/2023; cả bộ sách được tính là một tên sách.

Đối với bộ sách xuất bản theo chủ đề, các tập có nội dung độc lập, hoàn chỉnh: Mỗi tập được tính là một tên sách riêng biệt, được tham gia xét giải.

4. Sách dự xét giải bao gồm sách in truyền thống và sách điện tử được xuất bản lần đầu hoặc tái bản (chưa được xét giải), thuộc các thể loại: Sách chính trị, kinh tế; sách khoa học tự nhiên và công nghệ; sách khoa học xã hội và nhân văn; sách văn hóa, văn học và nghệ thuật; sách thiếu nhi.

          5. Sách dự xét giải phải đạt yêu cầu về trình bày, minh họa đẹp, kỹ thuật in đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, không có sai sót về hình thức trình bày sách.

6. Những tác phẩm, công trình đã được Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước; sách giáo khoa, sách tham khảo cho học sinh không tham dự Giải thưởng này.

II. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH ĐỀ CỬ

Đề nghị quý bạn đọc điền đầy đủ các thông tin sau:

1 . Thông tin người đề cử

- Họ và Tên người đề cử:

- Địa chỉ liên hệ:

- Số căn cước công dân:

- Số điện thoại*

- Địa chỉ email*

2. Thông tin sách đề cử

- Tên sách:

- Tên tác giả (dịch giả):

- Tên Nhà xuất bản:

- Thời gian xuất bản (ghi theo thời gian nộp lưu chiểu được in trên trang xi nhê của sách):

- Tóm tắt nội dung sách và đánh giá về cuốn sách (không quá 150 từ).

III. THỜI GIAN ĐỀ CỬ

Bắt đầu từ ngày 1/6/2024 đến hết ngày 10/7/2024

Bấm vào đây để gửi đề cử